Pro – Contra

Regel 7: Wapen je tegen het onvoorspelbare

Het is onmogelijk op álle meevallers maar ook tegenslagen voorbereid te zijn. Een zeker besef dat dingen ook anders kunnen lopen maakt deel uit van het overwegingsproces.

Procontra ondersteunt u in een laatste fase van besluitvorming waarin u samen met de verantwoordelijken voor de uitvoering (of andere stakeholders) moet kiezen tussen een beperkt aantal scenario’s

Dat doet Procontra door het organiseren van een dialectische sessie in 3 delen:

  1. Deelnemers worden verdeeld in Pro (these) en Contra (anti-these) per scenario. Hierna volgt een discussie waarin de verschillende aspecten van de beslissing vanuit de diverse perspectieven worden benaderd (“in-through-out”)
  2. Deelnemers wisselen van Pro naar Contra en vice versa. De discussie wordt opnieuw gevoerd
  3. Gezamenlijke bepaling van het eindresultaat: de synthese; een solide beslissing, op basis van sterke argumenten en relevante toekomstverwachtingen