Home

In 7 stappen een solide beslissing

Belangrijke beslissingen neemt u niet zomaar! Die worden gebaseerd op feiten en reële verwachtingen. Onzekerheden zullen er altijd blijven, maar die wilt u het liefst reduceren, of op zijn minst goed in kaart brengen. Een solide beslissing is gebaseerd op relevante feiten, geverifieerde verwachtingen en betekenisvolle doelen. Procontra begeleidt u bij één, meerdere of alle stappen in uw proces naar een solide beslissing aan de hand van de zeven stappen van Aristoteles Voor de beroemde filosoof Aristoteles was telkens de belangrijkste vraag: hoe pas je algemene principes toe in unieke situaties (dus in de praktijk). Hoe kom je bijvoorbeeld tot een solide beslissing? De regels die Aristoteles hiervoor hanteerde zijn vertaald naar 7 stappen. (ontleend aan E. Hall, Aristotle’s Way: How ancient wisdom can change your life, London: The Bodley Head, 2018) De zeven stappen:
  1. TijdAristoteles
  2. Kennis
  3. Tegenlezen
  4. Draagvlak
  5. Reflectie
  6. Scenario’s
  7. Pro-Contra

Vragen of liever gelijk een afspraak? Neem gerust contact op met Henk Dekkers op 06 484 09 518.