Reflectie

Stap 5: Onderzoek alle bekende precedenten in de geschiedenis van de organisatie en de eigen rol hierin.

Aristoteles gaat ervan uit dat je pas een solide beslissing kunt nemen als je eerst nagaat welke lessen je hebt geleerd uit vroegere situaties en beslissingen. Welke acties of reacties waren succesvol? En zijn die nu herhaalbaar, met enige aanpassingen?

Procontra ondersteunt u door met u na te gaan wat de verandercultuur van uw organisatie is. Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • In welke valkuilen ben ik zelf in vergelijkbare situaties beland?
  • Welke “former fuck-ups” kent onze organisatie?
  • Hoe hebben we die overwonnen, of in hoeverre spelen die nog een rol?
  • Wat is de kans van slagen voor een veranderplan?
  • Welke boodschappen destilleren we hieruit voor het leidinggeven aan de voorgenomen veranderingen?

Procontra doet dat onder meer door:

  • Analyse verandercultuur organisatie (deskresearch en interviews)
  • Reflectie leidinggevende inzake eigen handelen (coaching)