Kennis

Stap 2: Verzamelen relevante data, verwachtingen en onzekerheden.

Bij de praktische wijsheid gaat het om een combinatie van interne en externe zekerheden aan de ene kant en interne en externe onzekerheden aan de andere kant. In deze fase gaat het om het ontsluiten van de data en het in kaart brengen van de verwachtingen en onzekerheden.

Procontra helpt u bij het inventariseren en vergaren van kennis:

  • Welke data hebben we nodig om de beslissing te nemen?
  • Wat is er intern beschikbaar, wat kunnen we extern verkrijgen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om ontbrekende data in te schatten?

Voorbeelden zijn:

  • Marktverkenning
  • Marktonderzoek
  • Conceptontwikkeling
  • Businesscase
  • Impactanalyse