Draagvlak

Stap 4: Raadpleeg alle partijen die gevolgen van uw beslissing zullen ondervinden, of bekijk tenminste de situatie vanuit hun perspectief.

Elk plan of besluit heeft impact op organisaties en personen of groepen van personen. Een solide besluit anticipeert op mogelijke gevolgen en de manier waarop deze kunnen worden geoptimaliseerd.

Procontra ondersteunt u met vragen als:

  • Wie zijn voor deze beslissing de (cruciale) belanghebbenden?
  • Welke perspectieven en belangen hebben zij?
  • Wat zijn de gevolgen voor de stakeholders?
  • Welke emoties roept dit bij hen op?
  • Wat is de dieperliggende reden voor die emoties?
  • In hoeverre moet/kan in de beslissing hiermee rekening worden gehouden?

Procontra doet dat bijvoorbeeld in de vorm van

  • Stakeholder analyse, (deskresearch en fieldresearch)
  • Schrijven gedragsprofielen
  • Advies creëren/behouden draagvlak
  • Communicatiestrategie en participatieplan