Meer over Procontra

Betekenis Procontra

De naam Procontra heeft een dubbele betekenis.

  1. Pro (= voorstander van) Contra (=tegen)
    Procontra is voorstander van tegendenken. De rol van tegendenker, dwarsdenker of advocaat van de duivel zou eigenlijk in elk team vertegenwoordigd moeten zijn. Maar niet iedereen is hiertoe in staat of bereid en vaak is het vervelend deze rol permanent binnen een team te bekleden. Daarom is het van toegevoegde waarde voor het plan om deze expertise extern te beleggen.
  2. Pro versus Contra
    Er is altijd een voor en een tegen. Meerwaarde ontstaat als je een plan vanuit verschillende perspectieven kunt benaderen. Dan begrijp je de voors- en tegens van een ander beter en wordt het inzichtelijk welke antwoorden passend zijn.

Missie Procontra

Procontra heeft een hekel aan inhoudelijk sterke plannen die door een gebrek aan draagvlak het onnodig zwaar krijgen.

Visie Procontra

Procontra voorkomt dat inhoudelijk sterke plannen het onnodig zwaar krijgen door inzicht en grip te geven in de emoties en percepties van stakeholders. Procontra bereikt dit door haar kunde en kennis uit de psychologie toe te passen en zo organisaties van advies te kunnen voorzien.

Mens

Henk Dekkers is de oprichter van Procontra. Henk is een strategisch psycholoog met een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en de gave om vanuit verschillende perspectieven (tegen)te denken. Hij leeft op uitdagingen.

Zijn actuele Curriculum Vitae is te vinden op Linkedin.
Of neem contact met hem op.